БАЛГАЛЗУУР

Элбэгжүү байдалтай, сэтгэл харамгүй, байх чинээгээр зарж үрдэг зантай: балгалзуур зан (элбэгжүү дэлгэрэнгүй...