БАЛГАМТГАЙ

Балгах дуртай, байн байн уудаг: архи балгамтгай (байн байн архи уудаг).