БАЛГАЛАХ

Түргэн түргэн балгаж уух, хурдан уух - Өглөөний агаар цэвэр тунгалаг, цээж рүү сэрүү татан, ямар нэгэн амьдруулагч дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Цөллөг.