БАЛГАДУУЛАХ I

Балгадах занг нь хөдөлгөх.

Ижил үг:

БАЛГАДУУЛАХ II