БАЙГУА
/ ургамал /

Гичийн төрлийн нэгэн зүйл болох гаймуу ногооны үндэс; сармаг.