БАЙГУУЛАГДАХ

Үүсэх; буй болох: хот байгуулагдах (хот үүсэн буй болох), бага сургууль байгуулагдах дэлгэрэнгүй...

хот байгуулагдах хот үүсэн буй болох
бага сургууль байгуулагдах бага сургууль үүсэх
ардын засаг байгуулагдах ардын засаг үүсэх