ХАДГАЛАХ

1. Эд юмс, ачаа тээш, мөнгө төгрөг зэргийг агуулах, байлгах, элдэв эрсдэлээс хамгаалах: далдын далд дэлгэрэнгүй... (ихэд далд агуулах) - Данзангийн эх энэ хутгыг далдын далд хийн хадгалаад дөнгөж өчигдөр орой гаргаж хүүдээ зүүлгэсэн юмсанжээ. Д.Намдаг. Цаг төрийн үймээн., банканд хадгалах (банканд эд хөрөнгөө байршуулах), зооринд хадгалах (зооринд агуулах), нандигнан хадгалах (эрхэмлэн үзэж байлгах) - Баялагмаагаас ирсэн захидал бүрийг тэрээр алтнаас илүү санаж нандигнан хадгалдаг байв. П.Баярсайхан. Гэрэл гэгээг хүснэ., сүрэг хадгалах [хуучирсан] (бусдыг малыг хадгалах);


2. [шилжсэн] Сэтгэлдээ бат агуулах: улсын нууцыг хадгалах (улсын нууцыг бусдад дэлгэж хэлэхгүй сэтгэлдээ бат агуулах), үгээ дэлгэрэнгүй... (үгээ хэлэлгүй сэтгэлдээ тээж явах);

3. [шилжсэн] Мал, амьтны тарга хүчийг хэвээр байлгах - Тэмээг сойхдоо тарга хүчийг нь хадгалахын тулд өдрөөр, хагас өдрөөр идээшлүүлэх дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага;
4. [шилжсэн] Шаардлагатай бичиг баримтаа биедээ байнга авч явах: иргэний үнэмлэхээ хадгалах (иргэний үнэмлэхээ биеэсээ салгалгүй дэлгэрэнгүй...
банканд хадгалах банканд эд хөрөнгөө байршуулах
зооринд хадгалах зооринд агуулах
нандигнан хадгалах эрхэмлэн үзэж байлгах
сүрэг хадгалах бусдыг малыг хадгалах
улсын нууцыг хадгалах улсын нууцыг бусдад дэлгэж хэлэхгүй сэтгэлдээ бат агуулах
үгээ хэлэхгүй хадгалах үгээ хэлэлгүй сэтгэлдээ тээж явах
иргэний үнэмлэхээ хадгалах иргэний үнэмлэхээ биеэсээ салгалгүй байнга авч явах