үгээ хэлэхгүй хадгалах
үгээ хэлэлгүй сэтгэлдээ тээж явах