иргэний үнэмлэхээ хадгалах
иргэний үнэмлэхээ биеэсээ салгалгүй байнга авч явах