ХАВТАГА II:

хавтага хавтага хийх (хавтгар юмны байн дахин хөдлөх).

Ижил үг:

ХАВТАГА I