ХАВТАН

Хавтгай эд: барилгын хавтан (барилгын бүтээцийн хавтгай эд).