ХАВТАСЖИХ

1. Олон хавтастай болох, хавтсаар элбэг болох;


2. Яст мэлхий зэрэг амьтны биеийн хуяг нь хатуурч чулуужих.