ХАВТАСТАЙ

1. Хавтас байгаа, хавтас хийчихсэн - Харин бусдаас онцгой нэг эрхэмлэж тахих мэт байрлуулсан шар торгон хавтастай дэлгэрэнгүй.... Ш.Нацагдорж. Мандхай цэцэн хатан;


2. Хавтсанд агуулсан - Штабын дарга зарим нэг хавтастай бичиг байр нь солигдсон байна гэж тодорхойлов. Дожоодорж. Зүүний сүвэгч.