ХАВТГАЙЛАХ

Юмыг хавтгай болгох, гадаргууг нь тэгшлэх: гурил хавтгайлах (гурилыг хавтгай болгон элдэх); дэлгэрэнгүй...