ХАВТГАЛЖ
/ амьтан /

Бие асар том биш, нисэхдээ хурдан, хөлдөө дөрвөн хуруутай, хорхой шавж зэргийн жижиг амьтныг иддэг, чийгтэй намаг дэлгэрэнгүй...