ХАВТЛАГ
/ ургамал /

Цайвар хүрэн, цайвар ногоон мөчиртэй, цагаан цэцэг дэлгэрдэг, бөөрөнхий хүрэн улаан жимстэй, жимсээр нь архи нэрдэг дэлгэрэнгүй...