ХАВХ

Орсон амьтны хөлийг хавчин, явж чадахгүй болгох, тусгай төмөр хүрээ буюу уланд бэхэлсэн хоёр хавирга, тэдгээрийг дэлгэрэнгүй...

хавхны гар хавхны нурууг хамхих төмөр, хавхны хавчуурын торгоц
хавхны илбээс хавхны улавч
хавхны нуруу хавхны хавчуур
хавхны таваг хавхны ул
хавхны тэвх хавхны нурууг хөших мод
хавхны ул хавхны доодох цагариг төмөр
хавхны улавч хавх зүүхэд дор нь тавих дэвсгэр, хавхны ёроол
хавхны хуц хавхны цамхаг
хавхны цамхаг хавхны хавирга
хавхны чирүүл хавханд чирэх юм
хавх зүүх амьтны нүхний амсарт хавх байрлуулах
хавх тавих хавх зүүх
хавханд орох а. Ан амьтан хавханд хавчуулагдах; б. [шилжсэн] Бусдын арга мэхэнд автах
хавханд унах а. Хавханд орох; б. [шилжсэн] Бусдын арга залинд хууртах
тарваганы хавх тарвага барихад зориулсан хэрэгсэл
чонын хавх чоно барихад зориулсан хэрэгсэл
хавх тор ан амьтан барих занга
хавх урхи ан амьтан барих хэрэгсэл
хавханд орсон гөрөөс тавагт орсон мах хүний эрхэнд орсон гэсэн санаа
түдэн хавх цахирмаатан овгийн булцуу үндэстэй Монголд ганц зүйл байдаг ургамал