ХАВХАГЛАХ

1. Сав суулганд хавхаг тавих, таглах: сав хавхаглах (сав таглах);


2. Сав суулганд хавхаг тааруулж хийх, хавхагтай болгох;
3. [шилжсэн] Юмыг харамлаж хайрлан бусдад тавьж өгөхгүй эзэмшин дарах, нуух - Бүх л зүйлийг хав даран хавхаглан суух нь бидэнд ашигтай юу. дэлгэрэнгүй...