ХАВХЛАГА

1. Хаах юм;


2. Хий, шингэн, уур зэрэг зүйлийн буцах урсгалыг хаах техникт хэрэглэх хэрэгсэл;
3. Биеийн зарим сүв, хоолойн аман дээр нэг төгсгөлөөрөө бэхлэгдэж, цус болон агаарын дамжин өнгөрөх урсгалыг нээж, хааж байдаг ялтсан эрхтэн.