ХАВХЧИН

Хавх тавигч, хавхаар ан барьдаг хүн - Хавхчин, торчин, буучин тэргүүтэн дайсны нэмэгдсээр байхад биднийг хамгаалах дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж.