ХАВЦГАЙ I

1. Эгц өндөр элгэн хад, хадан хясаа;


2. Уул хадны бэрх сархиаг, хад ус хавчсан цухал газар - Их асга хадтай, эгц цавчим хавцгайд морь маань дөрвөн хөл нь чичрээд ер урагшаа ахиж дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Бурхантын цэцэг.

Ижил үг:

ХАВЦГАЙ II