ХАВЦГАЙ II

Хүүхэд наадахад зориулсан хурц үзүүргүй сум.

Ижил үг:

ХАВЦГАЙ I