ХАВЧААРЛАХ

Эдлэл дээл хувцсанд хавчаар барьж оёх, хавчаар хийх.