ХАВЧГАР

1. Хоёр талаасаа шахагдан хавчиг болсон юм: хавчгар домбо (урт хавтгай домбо);


2. Хүн, амьтны туранхай яданги - Тэнхэл олигтой авахгүй байгаа бол бие нь хавчгар, үс ноос бүрзгэрдүү, нүд нь хонхор байдаг.дэлгэрэнгүй... хавчгар чээжтэй (хатангир нарийн чээжтэй, эцэнгэр чээжтэй), хавчгар үхэр (туранхай эцэнхий үхэр).

хавчгар домбо урт хавтгай домбо
хавчгар цээжтэй

хатангир нарийн цээжтэй, эцэнгэр цээжтэй

хавчгар үхэр туранхай эцэнхий үхэр