ХАВЧИГ II

1. Зууван хэлбэртэй ус тээх, идээ цагаа хадгалах модон сав - Нүүдэлчид шууд малаа тууж давхин хүрцгээе гэсэн дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Нарангарвуу., аарцны хавчиг (аарц хийхэд зориулсан хавчгар торх), тосны хавчиг (тос хийх хавчгар торх);


2. Эхнэр хүний үсний засал чимэглэл, хавчаар.

аарцны хавчиг аарц хийхэд зориулсан хавчгар торх
тосны хавчиг тос хийх хавчгар торх
Ижил үг:

ХАВЧИГ I

ХАВЧИГ III