ХАВЧИГДУУ

Хавчиг байрын, хавчиг маягтай - Хавчигдуу толгойтой залуу хүү будаа дүүрэн аягатай цайгаа оочлон сууна. дэлгэрэнгүй...