ХАВЧИГХАН

Нэлээд хавчиг: хавчигхан тасалгаа (нэлээд зай багатай, явцуухан өрөө) - Хавчигхан тасалгаанд гон дэлгэрэнгүй... Г.Батаа нар. Онцгой даалгавартан., хавчигхан хөндий (нэлээд давчуу хөндий) - Гэтэл хавчигхан хөндийг өгсөөд явчхав. Л.Түдэв. Уулын үер.