ХАВЧИЛ

1. Юмны шахагдсан, хавчигдсан байдал: хяхал хавчил [хоршоо] (а. Юмыг хоёр талаас шахан хавчих нь; б. дэлгэрэнгүй...


2. Хавцал.