ХАВЧЛАГА

1. Хавчих үйлийн нэр: хавчлага дарах (шөнийн цагт загас хашиж сэрээдэж агнах);


2. [шилжсэн] Бусдыг дарамтлах, хүч түрэн албадах нь: хавчлага явуулах (мөрдлөг явуулах), баячуудын хавчлага дэлгэрэнгүй...
3. [хуучирсан] Ялтны хөлд зүүх дөнгө.

хавчлага дарах шөнийн цагт загас хашиж сэрээдэж агнах
хавчлага явуулах мөрдлөг явуулах
баячуудын хавчлага баячуудын дарлал, албадлага
хавчлага хайрлага шахаж дарамтлах
хавчлага шахалт хүч түрэн шахах
хавчлага шахалтаар хийх албадлагаар хийх, хүч хэрэглэн хийлгэх
албадлага хавчлага албадан тулгалт, баалал
гүтгэлэг хавчлага оргүй худал гүтгэн гадуурхан хавчих нь
мөрдлөг хавчлага бусдыг мөрдөн мөшгөж дарамт шахалт үзүүлэх нь