ХАВЧУУЛАХ

1. Нарийн явцуу зай завсар луу юм чихэж тогтоох, шургуулах: гэрийн бүслүүрт өрхний оосор хавчуулах дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Бусдын орон гэрт түр байх: *толгой хавчуулах (бусдын эрхшээлд багтан ядах, бусдын гэрт түр амь зуух) - Гал түймэр дэлгэрэнгүй... И.С.Тургенев. Ангуучны тэмдэглэл;

3. [шилжсэн] Хэрэгтэй хэрэггүй явдалд оролцох, хов живэнд өртөх: *хов живэнд хавчуулах (хов живэнд өртөх, хов живэнд хутгах) - дэлгэрэнгүй...
гэрийн бүслүүрт өрхний оосор хавчуулах гэрийн бүслүүрт өрхний оосор шургуулах
хормойгоо хаалганд хавчуулах хормой нь хаалганд хавчигдах
бүсэндээ хусуур хавчуулах бүсэндээ морины хусуур шургуулан зүүх
сугандаа хавчуулах сугандаа шургуулан тогтоох
үг хавчуулах а. Бусдын хэлсэн үгэнд өөрийн санааг нэмэрлэн дамжуулах; б. Бусдын ярианд үе үе оролцох
толгой хавчуулах бусдын эрхшээлд багтан ядах, бусдын гэрт түр амь зуух
хов живэнд хавчуулах хов живэнд өртөх, хов живэнд хутгах
хормойдоо салхи хавчуулах тэнэх, хэсүүчлэх, дэмий сэлгүүцэх