ХАВЧУУЛГА II

Машин техникийн эргэх тэнхлэгийн болон голын бултай шууд харьцан гулсах эргэвчийн ээлжийн эд анги.

Ижил үг:

ХАВЧУУЛГА I