ХАВЧУУЛГА I

Хавчуулсан зүйл: хавчуулга хуудас (нэмэлт хуудас), номын хавчуулга (номын утга дэлгэрэнгүй...

хавчуулга хуудас нэмэлт хуудас
номын хавчуулга номын утга санааг баяжуулж тодотгон чимэглэхийн тулд номын аль нэг хэсэгт зориулсан хэвлэмэл зураг, хүснэгт, тооны болон нэрийн хэлхээ зэрэг зүйлийн нугалмал хуудас
Ижил үг:

ХАВЧУУЛГА II