ХАВЧРАЙ

1. Хоног сар гүйцээгүй төрсөн төл мал;


2. [нутгийн аялгуу] Хавчиг соёолон.