ХАВЧЛАГАГҮЙ

Хавчих юмгүй, эрх дураараа - Тийнхүү ажилдаа хавчлагагүй явж байлаа. Ч.Чимэд. дэлгэрэнгүй...