ХАВЧЛАГАТАЙ

1. Тал талаас нь хатуу зүйлээр хашиж бэхэлсэн нь: хавчлагатай ачаа (бөхөлгөөтэй ачаа), дэлгэрэнгүй...


2. Бусдын шахалт хавчилт дор ажиллаж амьдарч байгаа;
3. [шилжсэн] Эрх дураараа биш, чөлөөтэй бус: хавчлагатай амьдрах (эрх чөлөөтэй бус, дарлал доромжлолтой амьдрах).

хавчлагатай бараа хашиж бэхэлсэн бараа
хавчлагатай амьдрах эрх чөлөөтэй бус, дарлал доромжлолтой амьдрах