ХАВЧЛАХ

Хавчуур болон хайч мэт зүйлээр барьж тавих; байн байн хавчих: бахиар хавчлах (бахиар байн байн дэлгэрэнгүй...