ХАВЧИРГА I

Гурван нас хүрч буй үхэр.

Ижил үг:

ХАВЧИРГА II