ХЭРЭГЛҮҮР

1. Үйлдвэрлэлийг явуулах багаж зэвсэг;


2. [шилжсэн] Нийгмийн харилцаанд хэрэглэгдэх зүйл - Уран сайхны шүүмжлэл бол зохиолчдын уран бүтээлийг үнэлж, чиг замыг тодорхойлж түүний цаашдын дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., яруу хэрэглүүр (уран тансаг болгох хүчин зүйл).