ХАВЧИЛТ

Хавчих үйлийн үр дүнг заасан нэр, хавчлага: хавчилт шахалт [хоршоо] (бусдыг хавчин шахах явдал, дэлгэрэнгүй...

хавчилт шахалт бусдыг хавчин шахах явдал, хүчирхийлэл
дарлал хавчилт бусдыг дарлах, түрэмгийлэх явдал
даралт хавчилт а. Юмыг дээрээс нь болон хоёр талаас нь хүчлэн шахах явдал; б. Бусдыг дарлан эзэрхийлэх, эрх чөлөөг нь боогдуулах явдал