ХАВЧИЙЛГАХ

1. Эд юмыг хавчгар болгох: хувин хавчийлгах (хувин хавчгар болгох), яндан хавчийлгах дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Хүн, мал амьтныг тураах, эцээх.

хувин хавчийлгах хувин хавчгар болгох
яндан хавчийлгах яндан хавчгар болгох