ХАВЧИЙХ

1. Хөндий хоосон юм хавчигдан хавчгар болох;


2. [шилжсэн] Хүн, мал амьтан турж эцэх - Нарийвчлан ажихад шанааны яс нь ёрдойн, хамар нь хавчийжээ. Д.Намдаг. дэлгэрэнгүй...