ХАВЧИГ I

1. Хоёр этгээдээс шахагдсан мэт дүрстэй, хавчгар: хавчиг толгойтой (хоёр хажуугаасаа шахагдсан мэт дэлгэрэнгүй...


2. Давчуу, явцуу, өргөн уудам биш - Гурван машин “Ах дүү гурван хаалга” хэмээх хавчиг хавцлаар нэвтрэн өнгөрч цаашлав. дэлгэрэнгүй... хавчиг ам (уулын цухал ам), хавчиг өрөө (давчуу өрөө);
3. Салтаа, хоёр гуяны уулзвар хэсэг;
4. [хуучирсан] Урьдын цагт бадарчны хэрэн хэсэж явахдаа үүрдэг байсан бургас, хулс зэргээр хийсэн үүргэвч - Баахан зайлж хавчиг үүргэндээ дэлгэрэнгүй.... Б.Ринчен. Гүнж.

хавчиг толгойтой хоёр хажуугаасаа шахагдсан мэт хавтгай толгойтой
хавчиг хамар хоёр хажуугаас нь шахсан мэт хэлбэртэй нарийн хянган хамар
хавчиг ам уулын цухал ам
хавчиг өрөө давчуу өрөө
Ижил үг:

ХАВЧИГ II

ХАВЧИГ III