ХАВЧИГДАЛ

Хавчигдах үйлийн нэр; эрх дураараа байж чадахгүй хязгаарлагдмал байдал.