ХАВЧИГДАХ I

Юмны хэлбэр дүрс хэтэрхий хавчиг болох, хавчгийн учир тохиромжгүйдэх.

Ижил үг:

ХАВЧИГДАХ II