ХАВЧИГДАХ II

1. Хавчихад өртөх, юмны завсар хавчуулагдах - Харанхуй бүдүүлэг суусаар хад ууланд хавчигдав. дэлгэрэнгүй... модонд хавчигдах (модны завсар хавчуулагдах, мод хавчиж орхих), хавханд хавчигдах (хавханд орох);


2. [шилжсэн] Эрх чөлөө нь боогдох, хяхагдах - Тэдэнд хавчигдан хөдөлж чадахгүй баригдаад байх ямар хэрэг байсан юм бэ. Ш.Нацагдорж. Мандхай цэцэн хатан., сурталд хавчигдах (сурталд хяхагдах, боогдох), хуульд хавчигдах (хуульд боогдох), аргагүй хавчигдах (аргагүй эрхэнд хавчлагад орох), хөөгдөн хавчигдах (хэн нэгэнд гадуурхагдан хяхагдах), хавчигдан зайлуулагдах (ад үзэгдэн хөөгдөн туугдах); хавчигдах түгжигдэх [хоршоо] (а. Битүү болон зай багатай юманд хоригдох; б. [шилжсэн] Бусдад ад үзэгдэх, эрх чөлөөгүй байх);
3. [шилжсэн] Цаг хугацаанд баригдах - Цагийн эрхэнд хавчигдан хаврыг хүлээж байтал, гай дайрч хөөрхий ээж минь бие нь муудаад ирэх хавар нь нас дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Нэгэн байшингийн тууж;

4. [шилжсэн] Хамгаалж өмгөөлөх хүнгүй ганцаардах.

модонд хавчигдах модны завсар хавчуулагдах, мод хавчиж орхих
хавханд хавчигдах хавханд орох
сурталд хавчигдах сурталд хяхагдах, боогдох
хуульд хавчигдах хуульд боогдох
аргагүй хавчигдах аргагүй эрхэнд хавчлагад орох
хөөгдөн хавчигдах хэн нэгэнд гадуурхагдан хяхагдах
хавчигдан зайлуулагдах ад үзэгдэн хөөгдөн туугдах
хавчигдах түгжигдэх а. Битүү болон зай багатай юманд хоригдох; б. [шилжсэн] Бусдад ад үзэгдэх, эрх чөлөөгүй байх
Ижил үг:

ХАВЧИГДАХ I