ХАВЧИГ III

1. Нас, бие гүйцээгүй мал: хавчиг адуу (зургаан настай адуу), хавчиг соёолон (соёо дэлгэрэнгүй...


2. Хаваршиж төрсөн буюу эрт төрсөн хурга, ишиг; хавчрай.

хавчиг адуу

зургаан настай адуу

хавчиг соёолон соёо нь ургаж гүйцсэн, үүдэн зургаан шүд нь солигдож жигдэрсэн, эрүүний захын шүд уртсаад цөгцгүй, бусад шүд нь цөгцтэй байдаг зургаан настай адуу
Ижил үг:

ХАВЧИГ I

ХАВЧИГ II