ХАВЧГАРХАН

Нэлээд хавчгар - Хавчгархан мөрөндөө шинэ тоодгор дээл нөмөрч цагаан цэнхэр бүсэндээ үсний сам хавчуулжээ. дэлгэрэнгүй...