ХАВЧААХАЙ IV

Монгол гэрийн ханыг босгож барьсан оромж.