ХАВЧГАНАХ

1. Хүний дал мөрөө хавчисхийж, дороо тогтворгүй займчих - Арандал тэсэж ядан хавчганаж, гэргий рүүгээ ээлж дэлгэрэнгүй.... Б.Нямаа. Арандалынхан;


2. Мал, амьтан биеэ хураан агзайх, тогтворгүйтэх.