ХАВЧ I
/ амьтан /

Эвэрлэг ясан хуяг бүрхэвчтэй, толгойн орчинд зуух хөлтэй, голио гэдэстэй нэгэн зүйл сам хорхой - Хэд хэдэн хавч дэлгэрэнгүй...в. Б.Бааст. Хяруу унасан цагаар., хавч хэлбэртэн (үет хөлтний нэгэн анги, бие нь толгой, чээжний нийлмэл хэсэг ба хэвлийн хэсгээс бүтсэн бөгөөд хатуу хуягаар өвч бүрхэгдсэн байдаг).

хавч хэлбэртэн үет хөлтний нэгэн анги, бие нь толгой, чээжний нийлмэл хэсэг ба хэвлийн хэсгээс бүтсэн бөгөөд хатуу хуягаар өвч бүрхэгдсэн байдаг
Ижил үг:

ХАВЧ II